R.O.D. Olszewka
R.O.D. Olszewka
Nazwa Użytkownika Hasło Zapomniałeś hasła? kliknij tutaj

2017-05-21 Walne Zebranie
W dniu 25 kwietnia 2017 odbyło sie kolejne Walne Zebranie ROD Olszewka. Niestety frekwencja ponownie była bardzo niska. Na zebraniu uchwalono między innymi preliminarz finansowy na rok 2017, Plan Pracy na ten rok oraz podjęto uchwałę o zakazie hodowli gołębi na dzioałce. Powołano również Komisję do wyboru wykonawcy planowanego remontu świetlicy. Szczegóły Planu finansowego i planu pracy znajdują się w zakładce DOKUMENTY.
2017-05-21 Zebranie Zarządu
W dniu 21 maja 2017 odbyło się zebranie Zarządu. Omówiono uchwały Walnego Zebrania, omówiono z gospodarzem ogrodu sposób wykonywania jego pracy i jej rozliczanie. Określono pierwsze zadania do wykonania tj. wycinka gałęzi przechodzących przez ogrodzenie zewnętrzne oraz zakres prac na placu zabaw.
2017-04-21 WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu 10 maja 2017r. nastąpi wywóz odpadów wielkogabarytowych z naszego ogrodu. W związku z tym prosimy działkowców o składowanie tych odpadów na zewnątrz naszego ogrodu przy bramie na placu zabaw.

R.O.D. Olszewka © Wszystkie prawa zastrzeżone